DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT

SÁCH CHỦ QUYỀN TRÊN HAI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA (TÁC GIẢ: MONIPUE CHEMILLIER – GENDREAU)

SÁCH CHỦ QUYỀN TRÊN HAI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA (TÁC GIẢ: MONIPUE CHEMILLIER – GENDREAU)

SÁCH CHỦ QUYỀN TRÊN HAI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA (TÁC GIẢ: MONIPUE CHEMILLIER – GENDREAU)

SÁCH CHU DỊCH HUYỀN GIẢI (TÁC GIẢ: NGUYỄN DUY CẦN)

SÁCH CHU DỊCH HUYỀN GIẢI (TÁC GIẢ: NGUYỄN DUY CẦN)

SÁCH CHU DỊCH HUYỀN GIẢI (TÁC GIẢ: NGUYỄN DUY CẦN)

SÁCH CHO KHẾ NHẬN VÀNG (TÁC GIẢ: ADAM GRANT)

SÁCH CHO KHẾ NHẬN VÀNG (TÁC GIẢ: ADAM GRANT)

SÁCH CHO KHẾ NHẬN VÀNG (TÁC GIẢ: ADAM GRANT)

VỀ DIỄN ĐÀN

Hình ảnh
GIÁ TRỊ PHÁP LÝ CỦA HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH ĐƯỢC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC trong việc giải quyết tranh chấp tại Tòa án

GIÁ TRỊ PHÁP LÝ CỦA HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH ĐƯỢC CÔNG CHỨNG,...

THS. NGUYỄN THỊ BÍCH – Thẩm tra viên, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Tòa án nhân dân tối cao Giá trị của bản sao “Giấy nhượng đất làm nhà” có chứng thực và thực tế giao dịch nhượng đất có nhiều người làm chứng đã được Tòa án các cấp thừa nhận có giá trị như bản gốc.

Về yếu tố hậu quả trong một số cấu thành tội phạm vật chất

Về yếu tố hậu quả trong một số cấu...

Ngày đăng: 01/01/1970

HOÀNG QUẢNG LỰC (Phó Chánh án TAND tỉnh Quảng Bình) - A là bảo vệ cơ quan, đã sơ suất, thiếu trách nhiệm để B vào trộm tài sản trị giá 1 tỉ đồng. A có phải bồi thường thiệt hại cho cơ quan hay...

HOÀNG QUẢNG LỰC (Phó Chánh án TAND tỉnh Quảng Bình) -...

FDVN THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỬ NHÂN TIẾNG ANH

FDVN THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỬ NHÂN TIẾNG...

Ngày đăng: 01/01/1970

FDVN THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỬ NHÂN TIẾNG ANH

FDVN THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỬ NHÂN TIẾNG ANH

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VỀ XÁC ĐỊNH CHA, MẸ, CON

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VỀ XÁC ĐỊNH CHA, MẸ,...

Ngày đăng: 01/01/1970

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VỀ XÁC ĐỊNH CHA, MẸ, CON

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VỀ XÁC ĐỊNH CHA, MẸ, CON

VẤN ĐỀ CÁ NHÂN là bên nhận thế chấp nhà đất

VẤN ĐỀ CÁ NHÂN là bên nhận thế chấp nhà đất

LS. LÊ CAO Quy định về chủ thể nhận thế chấp nhà ở, quyền sử dụng đất là “cá nhân” tại Việt Nam thực ra không mới, tuy nhiên quy định đó chưa được sử dụng đồng bộ và phổ biến, thậm chí hầu như không được sử dụng trên thực tế. Nhiều người vẫn nghĩ rằng việc nhận thế chấp nhà ở, quyền sử dụng đất...

TỔNG HỢP 14 HIỆP ĐỊNH VỀ TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP VỀ HÌNH SỰ GIỮA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

TỔNG HỢP 14 HIỆP ĐỊNH VỀ TƯƠNG TRỢ TƯ...

Ngày đăng: 01/01/1970

TỔNG HỢP 14 HIỆP ĐỊNH VỀ TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP VỀ HÌNH SỰ GIỮA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

TỔNG HỢP 14 HIỆP ĐỊNH VỀ TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP VỀ HÌNH...

TỔNG HỢP 6 HIỆP ĐỊNH TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP VỀ DÂN SỰ GIỮA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

TỔNG HỢP 6 HIỆP ĐỊNH TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP...

Ngày đăng: 01/01/1970

TỔNG HỢP 6 HIỆP ĐỊNH TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP VỀ DÂN SỰ GIỮA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

TỔNG HỢP 6 HIỆP ĐỊNH TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP VỀ DÂN SỰ...

TỔNG HỢP 15 ÁN LỆ LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

TỔNG HỢP 15 ÁN LỆ LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI...

Ngày đăng: 01/01/1970

TỔNG HỢP 15 ÁN LỆ LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

TỔNG HỢP 15 ÁN LỆ LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI VÀ TÀI SẢN...

Làm nhục người khác với tình tiết sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội

Làm nhục người khác với tình tiết sử dụng mạng máy tính...

LƯU CÔNG QUYỀN, NGUYỄN ĐỨC HÀ (VKSND thị xã An Nhơn, Bình Định) - Hiện nay tình hình tội phạm xâm phạm danh dự, nhân phẩm của người khác đang có chiều hướng gia tăng và diễn biến hết sức phức tạp. Trong đó, tội Làm nhục người khác, có tình tiết sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm...

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VỀ XÁC ĐỊNH CHA, MẸ, CON

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VỀ XÁC ĐỊNH CHA, MẸ,...

Ngày đăng: 01/01/1970

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VỀ XÁC ĐỊNH CHA, MẸ, CON

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VỀ XÁC ĐỊNH CHA, MẸ, CON

TỔNG HỢP 12 BẢN ÁN VỀ NGƯỜI THỪA KẾ LÀ CON NUÔI

TỔNG HỢP 12 BẢN ÁN VỀ NGƯỜI THỪA KẾ...

Ngày đăng: 01/01/1970

TỔNG HỢP 12 BẢN ÁN VỀ NGƯỜI THỪA KẾ LÀ CON NUÔI

TỔNG HỢP 12 BẢN ÁN VỀ NGƯỜI THỪA KẾ LÀ CON NUÔI

TỔNG HỢP 08 BẢN ÁN DO TOÀ ÁN QUÂN SỰ XÉT XỬ

TỔNG HỢP 08 BẢN ÁN DO TOÀ ÁN QUÂN SỰ XÉT...

Ngày đăng: 01/01/1970

TỔNG HỢP 08 BẢN ÁN DO TOÀ ÁN QUÂN SỰ XÉT XỬ

TỔNG HỢP 08 BẢN ÁN DO TOÀ ÁN QUÂN SỰ XÉT XỬ

Hoàn thiện Dự thảo Nghị định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

Hoàn thiện Dự thảo Nghị định về bảo đảm thực hiện nghĩa...

gày 21/9/2020, Dự thảo Nghị định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ đã được công bố để lấy ý kiến rộng rãi mọi cá nhân, tổ chứcĐiểm neo[1] (Dự thảo Nghị định). Trong phạm vi bài viết này, các tác giả phân tích, đánh giá tổng quan về kết cấu, nội dung của Dự thảo Nghị định trong việc đáp ứng các chính sách lớn...

VĂN BẢN CÔNG CHỨNG Ở CỘNG HÒA PHÁP

VĂN BẢN CÔNG CHỨNG Ở CỘNG HÒA PHÁP

Ngày đăng: 01/01/1970

Văn bản công chứng là một công cụ đảm bảo an toàn pháp lý cho hợp đồng, nói rộng hơn là một công cụ góp phần phục vụ Nhà nước pháp quyền hiện đại. Để định nghĩa văn bản công chứng,...

Văn bản công chứng là một công cụ đảm bảo an toàn...

32 TRƯỜNG HỢP PHẢI ỦY QUYỀN BẰNG VĂN BẢN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM

32 TRƯỜNG HỢP PHẢI ỦY QUYỀN BẰNG VĂN...

Ngày đăng: 01/01/1970

32 TRƯỜNG HỢP PHẢI ỦY QUYỀN BẰNG VĂN BẢN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM

32 TRƯỜNG HỢP PHẢI ỦY QUYỀN BẰNG VĂN BẢN THEO QUY...

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN TOÀ ÁN NHẬN ĐỊNH BỊ CÁO PHẠM TỘI CHƯA ĐẠT

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN TOÀ ÁN NHẬN ĐỊNH BỊ...

Ngày đăng: 01/01/1970

PHẠM TỘI CHƯA ĐẠT

PHẠM TỘI CHƯA ĐẠT

CHUYÊN ĐỀ VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP (PGS. TS. NGUYỄN MẠNH QUÂN)

CHUYÊN ĐỀ VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP (PGS. TS. NGUYỄN MẠNH QUÂN)

CHUYÊN ĐỀ VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP (PGS. TS. NGUYỄN MẠNH QUÂN)

SỔ TAY LUẬT SƯ - TẬP 3

SỔ TAY LUẬT SƯ - TẬP 3

Ngày đăng: 01/01/1970

SỔ TAY LUẬT SƯ - TẬP 3

SỔ TAY LUẬT SƯ - TẬP 3

TỔNG HỢP 10 BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH VỀ TRANH CHẤP KINH DOANH THƯƠNG MẠI GIỮA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VÀ DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI

TỔNG HỢP 10 BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH VỀ TRANH...

Ngày đăng: 01/01/1970

TỔNG HỢP 10 BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH VỀ TRANH CHẤP KINH DOANH THƯƠNG MẠI GIỮA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VÀ DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI

TỔNG HỢP 10 BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH VỀ TRANH CHẤP KINH...

SỔ TAY TRA CỨU BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

SỔ TAY TRA CỨU BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ CÁC...

Ngày đăng: 01/01/1970

SỔ TAY TRA CỨU BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

SỔ TAY TRA CỨU BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG...

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VỀ XÁC ĐỊNH CHA, MẸ, CON

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VỀ XÁC ĐỊNH CHA, MẸ, CON

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VỀ XÁC ĐỊNH CHA, MẸ, CON

TỔNG HỢP 12 BẢN ÁN VỀ NGƯỜI THỪA KẾ LÀ CON NUÔI

TỔNG HỢP 12 BẢN ÁN VỀ NGƯỜI THỪA KẾ...

Ngày đăng: 01/01/1970

TỔNG HỢP 12 BẢN ÁN VỀ NGƯỜI THỪA KẾ LÀ CON NUÔI

TỔNG HỢP 12 BẢN ÁN VỀ NGƯỜI THỪA KẾ LÀ CON NUÔI

TỔNG HỢP 08 BẢN ÁN DO TOÀ ÁN QUÂN SỰ XÉT XỬ

TỔNG HỢP 08 BẢN ÁN DO TOÀ ÁN QUÂN SỰ XÉT...

Ngày đăng: 01/01/1970

TỔNG HỢP 08 BẢN ÁN DO TOÀ ÁN QUÂN SỰ XÉT XỬ

TỔNG HỢP 08 BẢN ÁN DO TOÀ ÁN QUÂN SỰ XÉT XỬ

TỔNG HỢP 12 BẢN ÁN GIẢI QUYẾT HỢP ĐỒNG VÔ HIỆU DO NHẦM LẪN

TỔNG HỢP 12 BẢN ÁN GIẢI QUYẾT HỢP ĐỒNG...

Ngày đăng: 01/01/1970

TỔNG HỢP 12 BẢN ÁN GIẢI QUYẾT HỢP ĐỒNG VÔ HIỆU DO NHẦM LẪN

TỔNG HỢP 12 BẢN ÁN GIẢI QUYẾT HỢP ĐỒNG VÔ HIỆU...

Sửa mức phí thẩm định điều kiện hành nghề Thừa phát lại

Sửa mức phí thẩm định điều kiện hành nghề Thừa phát l...

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 05/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 223/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề Thừa phát lại; phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động Văn phòng Thừa phát lại.

THỪA PHÁT LẠI – THÔNG TIN PHÁP LÝ ĐẢM BẢO

THỪA PHÁT LẠI – THÔNG TIN PHÁP LÝ ĐẢM...

Ngày đăng: 01/01/1970

Thời gian qua, trong thi hành án dân sự, đã có những việc không xác định được hoặc còn hiểu không thống nhất về sự kiện, thời điểm người có nghĩa vụ thi hành nhận hay chưa nhận được bản án,...

Thời gian qua, trong thi hành án dân sự, đã có những việc...

BỘ QUY TẮC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP THỪA PHÁT LẠI CỦA CỘNG HÒA PHÁ

BỘ QUY TẮC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP THỪA...

Ngày đăng: 01/01/1970

Với tư cách là công lại và căn cứ vào những lời tuyên thệ của mình, trong mọi trường hợp, Thừa phát lại phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc độc lập đối với các bên và bên thứ ba, nhằm đảm...

Với tư cách là công lại và căn cứ vào những lời tuyên...

Rà soát các lĩnh vực được lập vi bằng

Rà soát các lĩnh vực được lập vi bằn...

Ngày đăng: 01/01/1970

Kinhtedothi - Việc lập vi bằng trong thời gian qua gặp phải vướng mắc chủ yếu do người dân chưa nhận thức đúng về giá trị pháp lý của vi bằng. Lãnh đạo Bộ Tư pháp cho biết, thời gian tới, sẽ rà...

Kinhtedothi - Việc lập vi bằng trong thời gian qua gặp phải...

Phí đấu giá thấp, tiềm ẩn nhiều rủi ro

Phí đấu giá thấp, tiềm ẩn nhiều rủi ro

(BĐT) - Để tổ chức thành công 1 phiên đấu giá tài sản (ĐGTS) thông thường tổ chức ĐGTS sẽ phải trả rất nhiều các khoản chi phí. Tuy nhiên, thời gian qua, một số tổ chức ĐGTS đang chào mức phí thù lao rất thấp, không tương xứng với các chi phí đã bỏ ra. Điều này đặt ra nhiều nghi ngại về tính minh bạch của hoạt động...

Sửa đổi bất hợp lý về khung thù lao đấu giá

Sửa đổi bất hợp lý về khung thù lao đấu...

Ngày đăng: 01/01/1970

(BĐT) - Khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản là một trong những vấn đề bất cập trong thời gian qua. Bộ Tài chính vừa xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số...

(BĐT) - Khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản là một...

SÁCH HAI MƯƠI DANH TƯỚNG VÀ NHỮNG TRẬN ĐÁNH LỊCH SỬ (TÁC GIẢ: NGUYỄN HỮU ĐÔNG)

SÁCH HAI MƯƠI DANH TƯỚNG VÀ NHỮNG TRẬN ĐÁNH LỊCH SỬ (TÁC GIẢ:...

SÁCH HAI MƯƠI DANH TƯỚNG VÀ NHỮNG TRẬN ĐÁNH LỊCH SỬ (TÁC GIẢ: NGUYỄN HỮU ĐÔNG)

TỔNG HỢP 72 VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ MÔI TRƯỜNG

TỔNG HỢP 72 VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ MÔI ...

Ngày đăng: 01/01/1970

TỔNG HỢP 72 VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ MÔI TRƯỜNG

TỔNG HỢP 72 VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ MÔI TRƯỜNG

Quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên theo Luật Doanh nghiệp năm 2020

Quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn...

Ngày đăng: 01/01/1970

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp được xem là một cách thức giúp thành viên rút vốn khỏi công ty, bảo vệ lợi ích của mình...

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên...

Bàn về quyền nhận thừa kế quyền sử dụng đất của người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Bàn về quyền nhận thừa kế quyền sử dụng...

Ngày đăng: 01/01/1970

Trong bài viết này, các tác giả trình bày quy định của pháp luật cũng như tìm hiểu thực tiễn xét xử liên quan đến quyền nhận thừa kế quyền sử dụng đất của người Việt Nam định cư ở nước...

Trong bài viết này, các tác giả trình bày quy định của...

Quy chế quản tài viên trong so sánh với Luật Phá sản của Trung quốc và Singapore

Quy chế quản tài viên trong so sánh với Luật Phá sản của Trung...

Quản tài viên là một chế định mới trong Luật Phá sản Việt Nam năm 2014. Vì vậy, việc nghiên cứu so sánh quy định về quản tài viên của Việt Nam, Trung Quốc và Singapore nhằm tìm kiếm những sáng kiến lập pháp tốt để tiếp thu có chọn lọc vào Việt Nam, đồng thời tăng cường sự hiểu biết trong tiến trình hài hòa hóa pháp...

Hoàn thiện chế định quản tài viên trong Luật Phá sản

Hoàn thiện chế định quản tài viên trong...

Ngày đăng: 01/01/1970

Một trong những điểm mới quan trọng của Luật Phá sản năm 2014 là quy định về chế định quản tài viên. Để quản tài viên hoạt động có hiệu quả, cần thiết phải làm rõ bản chất pháp lý của...

Một trong những điểm mới quan trọng của Luật Phá sản...

Hoàn thiện pháp luật về giải quyết phá sản ngân hàng thương mại và công ty chứng khoán

Hoàn thiện pháp luật về giải quyết phá...

Ngày đăng: 01/01/1970

Trong bối cảnh tự do hóa thương mại hiện nay, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, điển hình là các ngân hàng thương mại (NHTM), công ty chứng khoán (CTCK) đóng vai trò không nhỏ...

Trong bối cảnh tự do hóa thương mại hiện nay, các doanh...

SỔ TAY LUẬT SƯ – TẬP 2

SỔ TAY LUẬT SƯ – TẬP 2

SỔ TAY LUẬT SƯ – TẬP 2

Tranh chấp quyền sở hữu nhà ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhờ người đứng tên hộ và áp dụng Án lệ số 02/2016/AL

Tranh chấp quyền sở hữu nhà ở của người...

Ngày đăng: 01/01/1970

Trong phạm vi giới hạn của bài viết, tác giả tập trung làm rõ quy định pháp luật về quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài và thực tiễn giải quyết tranh...

Trong phạm vi giới hạn của bài viết, tác giả tập trung...

Phân biệt tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ với tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ

Phân biệt tội lợi dụng chức vụ, quyền...

Ngày đăng: 01/01/1970

Trong bài viết này, tác giả Hoàng Hải Yến và Nguyễn Quý Khuyến (Trường ĐHKS Hà Nội) phân tích những dấu hiệu pháp lý có tính chất tương đồng và khác biệt về chủ thể, khách thể, mặt khách quan,...

Trong bài viết này, tác giả Hoàng Hải Yến và Nguyễn...

SỔ TAY TRA CỨU BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

SỔ TAY TRA CỨU BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ CÁC...

Ngày đăng: 01/01/1970

SỔ TAY TRA CỨU BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

SỔ TAY TRA CỨU BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG...

TỔNG HỢP 15 ÁN LỆ LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

TỔNG HỢP 15 ÁN LỆ LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI VÀ TÀI SẢN GẮN...

TỔNG HỢP 15 ÁN LỆ LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

TỔNG HỢP 72 VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ MÔI TRƯỜNG

TỔNG HỢP 72 VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ MÔI ...

Ngày đăng: 01/01/1970

TỔNG HỢP 72 VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ MÔI TRƯỜNG

TỔNG HỢP 72 VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ MÔI TRƯỜNG

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM VỀ TRÁCH NHIỆM LIÊN ĐỚI TRẢ NỢ CỦA VỢ CHỒNG

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC...

Ngày đăng: 01/01/1970

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM VỀ TRÁCH NHIỆM LIÊN ĐỚI TRẢ NỢ CỦA VỢ CHỒNG

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM VỀ...

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VỀ GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU DO GIẢ TẠO

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VỀ GIAO DỊCH DÂN SỰ...

Ngày đăng: 01/01/1970

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VỀ GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU DO GIẢ TẠO

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VỀ GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU DO...

Trách nhiệm pháp lý tiền hợp đồng ở một số nước trên thế giới

Trách nhiệm pháp lý tiền hợp đồng ở một số nước trên thế...

Việc ký kết và thực hiện hợp đồng thành công hay thất bại phụ thuộc rất lớn vào kết quả quá trình đàm phán, thương lượng ban đầu giữa các bên. Tuy nhiên, các vấn đề pháp lý chi tiết liên quan đến trách nhiệm pháp lý tiền hợp đồng ở Việt Nam vẫn còn khá mới mẻ, trong khi nó lại khá hoàn thiện ở các nước phát triển....

Bản chất là vụ án dân sự, đan xen trong đó có yêu cầu hủy quyết định hành chính

Bản chất là vụ án dân sự, đan xen trong...

Ngày đăng: 01/01/1970

Qua nghiên cứu bài viết “Xác định người đại diện theo ủy quyền trong vụ án dân sự có xem xét việc hủy quyết định cá biệt” của tác giả Nguyễn Văn Chất – Nguyễn Thị Thùy Linh, đăng ngày 21/9/2021,...

Qua nghiên cứu bài viết “Xác định người đại diện...

Định mức việc thi hành án dân sự đối với chấp hành viên

Định mức việc thi hành án dân sự đối...

Ngày đăng: 01/01/1970

Trong hoạt động thi hành án dân sự, chấp hành viên có vai trò đặc biệt quan trọng, mang tính quyết định đến hiệu quả của công tác thi hành án. Việc hoàn thiện định mức việc thi hành án dân...

Trong hoạt động thi hành án dân sự, chấp hành viên có...

NGHĨA VỤ LIÊN ĐỚI VÀ NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG TỔ CHỨC THI HÀNH

NGHĨA VỤ LIÊN ĐỚI VÀ NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG...

Ngày đăng: 01/01/1970

Thi hành án đối với nghĩa vụ liên đới là một trong những nghĩa vụ mà cơ quan thi hành án dân sự (THADS) thường xuyên phải tổ chức thi hành. Tuy nhiên, trong thực tiễn, việc tổ chức thi hành nghĩa vụ...

Thi hành án đối với nghĩa vụ liên đới là một trong...

SỔ TAY TRA CỨU BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

SỔ TAY TRA CỨU BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN...

SỔ TAY TRA CỨU BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

Hợp đồng được xác lập thông qua đại diện theo pháp luật

Hợp đồng được xác lập thông qua đại...

Ngày đăng: 01/01/1970

Tồn tại một hợp đồng mua bán được xác lập năm 2009 giữa Công ty Đài Loan, Trung Quốc (Nguyên đơn - Bên bán) và Công ty Việt Nam (Bị đơn - Bên mua). Về phía Bị đơn, hợp đồng có nêu người đại...

Tồn tại một hợp đồng mua bán được xác lập năm...

Điều chỉnh lại hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi

Điều chỉnh lại hợp đồng khi hoàn cảnh...

Ngày đăng: 01/01/1970

ông ty Slovenia (Nguyên đơn - Bên bán) và Công ty Việt Nam (Bị đơn - Bên mua) ký hợp đồng 05 năm, mỗi năm với số lượng hàng cụ thể, giá cụ thể. Đến vụ mùa thứ ba, Bên mua đề nghị điều chỉnh...

ông ty Slovenia (Nguyên đơn - Bên bán) và Công ty Việt Nam...

PHÁN QUYẾT CỦA TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI BỊ HỦY DO TRÁI VỚI NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM

PHÁN QUYẾT CỦA TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI BỊ...

Ngày đăng: 01/01/1970

PHÁN QUYẾT CỦA TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI BỊ HỦY DO TRÁI VỚI NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM

PHÁN QUYẾT CỦA TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI BỊ HỦY DO TRÁI...

TỔNG HỢP 14 HIỆP ĐỊNH VỀ TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP VỀ HÌNH SỰ GIỮA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

TỔNG HỢP 14 HIỆP ĐỊNH VỀ TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP VỀ HÌNH SỰ...

TỔNG HỢP 14 HIỆP ĐỊNH VỀ TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP VỀ HÌNH SỰ GIỮA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

TỔNG HỢP 6 HIỆP ĐỊNH TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP VỀ DÂN SỰ GIỮA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

TỔNG HỢP 6 HIỆP ĐỊNH TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP...

Ngày đăng: 01/01/1970

TỔNG HỢP 6 HIỆP ĐỊNH TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP VỀ DÂN SỰ GIỮA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

TỔNG HỢP 6 HIỆP ĐỊNH TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP VỀ DÂN SỰ...

TỔNG HỢP 15 ÁN LỆ LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

TỔNG HỢP 15 ÁN LỆ LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI...

Ngày đăng: 01/01/1970

TỔNG HỢP 15 ÁN LỆ LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

TỔNG HỢP 15 ÁN LỆ LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI VÀ TÀI SẢN...

SÁCH M&A CĂN BẢN (TÁC GIẢ: MICHAEL E. S. FRANKEL)

SÁCH M&A CĂN BẢN (TÁC GIẢ: MICHAEL E. S. FR...

Ngày đăng: 01/01/1970

SÁCH M&A CĂN BẢN (TÁC GIẢ: MICHAEL E. S. FRANKEL)

SÁCH M&A CĂN BẢN (TÁC GIẢ: MICHAEL E. S. FRANKEL)

SÁCH CHỦ QUYỀN TRÊN HAI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA (TÁC GIẢ: MONIPUE CHEMILLIER – GENDREAU)

SÁCH CHỦ QUYỀN TRÊN HAI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA (TÁC...

SÁCH CHỦ QUYỀN TRÊN HAI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA (TÁC GIẢ: MONIPUE CHEMILLIER – GENDREAU)

SÁCH CHU DỊCH HUYỀN GIẢI (TÁC GIẢ: NGUYỄN DUY CẦN)

SÁCH CHU DỊCH HUYỀN GIẢI (TÁC GIẢ: NGUYỄN...

Ngày đăng: 01/01/1970

SÁCH CHU DỊCH HUYỀN GIẢI (TÁC GIẢ: NGUYỄN DUY CẦN)

SÁCH CHU DỊCH HUYỀN GIẢI (TÁC GIẢ: NGUYỄN DUY CẦN)

SÁCH CHO KHẾ NHẬN VÀNG (TÁC GIẢ: ADAM GRANT)

SÁCH CHO KHẾ NHẬN VÀNG (TÁC GIẢ: ADAM GRA...

Ngày đăng: 01/01/1970

SÁCH CHO KHẾ NHẬN VÀNG (TÁC GIẢ: ADAM GRANT)

SÁCH CHO KHẾ NHẬN VÀNG (TÁC GIẢ: ADAM GRANT)

SÁCH CHÍNH TRỊ HỌC SO SÁNH CÁCH TIẾP CẬN VÀ SO SÁNH CÁC HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRÊN THẾ GIỚI (TÁC GIẢ: TS. NGÔ HUY ĐỨC)

SÁCH CHÍNH TRỊ HỌC SO SÁNH CÁCH TIẾP CẬN...

Ngày đăng: 01/01/1970

SÁCH CHÍNH TRỊ HỌC SO SÁNH CÁCH TIẾP CẬN VÀ SO SÁNH CÁC HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRÊN THẾ GIỚI (TÁC GIẢ: TS. NGÔ HUY ĐỨC)

SÁCH CHÍNH TRỊ HỌC SO SÁNH CÁCH TIẾP CẬN VÀ SO SÁNH...

Giới thiệu

Giới thiệu GIỚI THIỆU DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT Kính thưa các Thành viên! Diễn đàn chia sẻ, trao đổi của những người hành nghề luật và những ai yêu nghề luật, yêu lẽ phải, yêu công lý và có khát vọng...Xem thêm
Nhân sự

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT

Fanpage
TỦ SÁCH NGHỀ LUẬT
Video
Hỗ Trợ Pháp Lý Doanh Nghiệp: Chuyên đề 18 Kỹ năng khiếu nại hành vi vi phạm hợp đồng ( Chương trình do Bộ Tư Pháp thực hiện)

Hỗ Trợ Pháp Lý Doanh Nghiệp: Chuyên đề 18 Kỹ năng khiếu nại hành vi vi phạm hợp đồng ( Chương trình do Bộ Tư Pháp thực hiện)

Hỗ Trợ Pháp Lý Doanh Nghiệp: Chuyên đề 17 Phương pháp sử dụng tập quán thương mại trong ký kết, thực hiện hợp đồng( Chương trình do Bộ Tư Pháp thực hiện)

Hỗ Trợ Pháp Lý Doanh Nghiệp: Chuyên đề 17 Phương pháp sử dụng tập quán thương mại trong ký kết, thực hiện hợp đồng( Chương trình do Bộ Tư Pháp thực hiện)

Hỗ Trợ Pháp Lý Doanh Nghiệp: Chuyên đề 16 Thẩm quyền và trách nhiệm của người đại diện cho doanh nghiệp ký kết hợp đồng ( Chương trình do Bộ Tư Pháp thực hiện)

Hỗ Trợ Pháp Lý Doanh Nghiệp: Chuyên đề 16 Thẩm quyền và trách nhiệm của người đại diện cho doanh nghiệp ký kết hợp đồng ( Chương trình do Bộ Tư Pháp thực hiện)

Hỗ Trợ Pháp Lý Doanh Nghiệp: Chuyên đề 14 Thực hiện phán quyết của Trọng tài, bản án của Tòa án ( Chương trình do Bộ Tư Pháp thực hiện)

Hỗ Trợ Pháp Lý Doanh Nghiệp: Chuyên đề 14 Thực hiện phán quyết của Trọng tài, bản án của Tòa án ( Chương trình do Bộ Tư Pháp thực hiện)

Hỗ Trợ Pháp Lý Doanh Nghiệp: Chuyên đề 15 Một số lưu ý khi ký kết, thực hiện hợp đồng với thương nhân nước ngoài ( Chương trình do Bộ Tư Pháp thực hiện)

Hỗ Trợ Pháp Lý Doanh Nghiệp: Chuyên đề 15 Một số lưu ý khi ký kết, thực hiện hợp đồng với thương nhân nước ngoài ( Chương trình do Bộ Tư Pháp thực hiện)

Hỗ Trợ Pháp Lý Doanh Nghiệp: Chuyên đề 13 Một số lưu ý khi giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng Tòa án ( Chương trình do Bộ Tư Pháp thực hiện)

Hỗ Trợ Pháp Lý Doanh Nghiệp: Chuyên đề 13 Một số lưu ý khi giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng Tòa án ( Chương trình do Bộ Tư Pháp thực hiện)

Hỗ Trợ Pháp Lý Doanh Nghiệp: Chuyên đề 12 Một số lưu ý khi giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng trọng tài thương mại ( Chương trình do Bộ Tư Pháp thực hiện)

Hỗ Trợ Pháp Lý Doanh Nghiệp: Chuyên đề 12 Một số lưu ý khi giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng trọng tài thương mại ( Chương trình do Bộ Tư Pháp thực hiện)

ĐỒNG HÀNH CÙNG DIỄN ĐÀN
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
Hotline tư vấn:
Zalo