DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT

Sách Công ty Vốn, Quản lý và Tranh chấp (tác giả: Nguyễn Ngọc Bích & Nguyễn Đình Cung)

Sách Công ty Vốn, Quản lý và Tranh chấp (tác giả: Nguyễn Ngọc Bích & Nguyễn Đình Cung)

Sách Công ty Vốn, Quản lý và Tranh chấp (tác giả: Nguyễn Ngọc Bích & Nguyễn Đình Cung)

Luận án Tiến sĩ: Thủ tục tố tụng với người dưới 18 tuổi phạm tội ở Việt Nam

Luận án Tiến sĩ: Thủ tục tố tụng với người dưới 18 tuổi phạm tội ở Việt Nam

Luận án Tiến sĩ: Thủ tục tố tụng với người dưới 18 tuổi phạm tội ở Việt Nam

LUẬN VĂN THẠC SĨ: TỘI THAM Ô TÀI SẢN TỪ THỰC TIỄN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

LUẬN VĂN THẠC SĨ: TỘI THAM Ô TÀI SẢN TỪ THỰC TIỄN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

LUẬN VĂN THẠC SĨ: TỘI THAM Ô TÀI SẢN TỪ THỰC TIỄN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

VỀ DIỄN ĐÀN

Hình ảnh
Tổng hợp luật hôn nhân và gia đình của một số quốc gia trên thế giới – Collection of laws on marriage and family of some countries

Tổng hợp luật hôn nhân và gia đình của một số quốc gia trên...

Tổng hợp luật hôn nhân và gia đình của một số quốc gia trên thế giới – Collection of laws on marriage and family of some countries

Tổng hợp luật lâm nghiệp của một số quốc gia trên thế giới – Collection of laws on forestry of some countries

Tổng hợp luật lâm nghiệp của một số...

Ngày đăng: 01/01/1970

Tổng hợp luật lâm nghiệp của một số quốc gia trên thế giới – Collection of laws on forestry of some countries

Tổng hợp luật lâm nghiệp của một số quốc gia trên...

Tổng hợp luật thuế thu nhập của một số quốc gia trên thế giới – Collection of income tax laws of some countries

Tổng hợp luật thuế thu nhập của một số...

Ngày đăng: 01/01/1970

Tổng hợp luật thuế thu nhập của một số quốc gia trên thế giới – Collection of income tax laws of some countries

Tổng hợp luật thuế thu nhập của một số quốc gia...

Tổng hợp quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân của một số nước trên thế giới – Collection of legal regulations regarding personal data protection in some countries around the world

Tổng hợp quy định pháp luật về bảo vệ...

Ngày đăng: 01/01/1970

Tổng hợp quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân của một số nước trên thế giới – Collection of legal regulations regarding personal data protection in some countries around the world

Tổng hợp quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu...

Tài liệu chuyên đề

Tài liệu chuyên đề "Một số nhận diện về đại diện, bồi...

Tài liệu chuyên đề "Một số nhận diện về đại diện, bồi thường thiệt hại trong Hợp đồng"

Tạp chí Nghề Luật số 07/2023

Tạp chí Nghề Luật số 07/2023

Ngày đăng: 01/01/1970

Tạp chí Nghề Luật số 07/2023

Tạp chí Nghề Luật số 07/2023

Tạp chí Nghề Luật số 06/2023

Tạp chí Nghề Luật số 06/2023

Ngày đăng: 01/01/1970

Tạp chí Nghề Luật số 06/2023

Tạp chí Nghề Luật số 06/2023

Tạp chí Nghề Luật số 05/2023

Tạp chí Nghề Luật số 05/2023

Ngày đăng: 01/01/1970

Tạp chí Nghề Luật số 05/2023

Tạp chí Nghề Luật số 05/2023

Tổng hợp luật thương mại của một số nước trên thế giới - Collection of commercial laws of some countries in the world

Tổng hợp luật thương mại của một số nước trên thế giới...

Tổng hợp luật thương mại của một số nước trên thế giới - Collection of commercial laws of some countries in the world

Tổng hợp 20 bản án tuyên phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản do chạy án

Tổng hợp 20 bản án tuyên phạm tội lừa...

Ngày đăng: 01/01/1970

Tổng hợp 20 bản án tuyên phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản do chạy án

Tổng hợp 20 bản án tuyên phạm tội lừa đảo chiếm...

Định tội danh: Tội lây truyền HIV cho người khác và tội cố ý lây truyền HIV cho người khác

Định tội danh: Tội lây truyền HIV cho người...

Ngày đăng: 01/01/1970

Định tội danh: Tội lây truyền HIV cho người khác và tội cố ý lây truyền HIV cho người khác

Định tội danh: Tội lây truyền HIV cho người khác và...

Định tội danh: Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội lừa dối khách hàng

Định tội danh: Tội lừa đảo chiếm đoạt...

Ngày đăng: 01/01/1970

Định tội danh: Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội lừa dối khách hàng

Định tội danh: Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Tổng hợp 16 bản án tranh chấp hợp đồng tặng cho đất, tài sản trên đất

Tổng hợp 16 bản án tranh chấp hợp đồng tặng cho đất, tài...

Tổng hợp 16 bản án tranh chấp hợp đồng tặng cho đất, tài sản trên đất

TỔNG HỢP CÁC ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT CÔNG CHỨNG NĂM 2023

TỔNG HỢP CÁC ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG...

Ngày đăng: 01/01/1970

TỔNG HỢP CÁC ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT CÔNG CHỨNG NĂM 2023

TỔNG HỢP CÁC ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT CÔNG...

LUẬN ÁN TIẾN SĨ: TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY

LUẬN ÁN TIẾN SĨ: TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG...

Ngày đăng: 01/01/1970

LUẬN ÁN TIẾN SĨ: TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY

LUẬN ÁN TIẾN SĨ: TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC...

Hoàn thiện Dự thảo Nghị định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

Hoàn thiện Dự thảo Nghị định về bảo...

Ngày đăng: 01/01/1970

gày 21/9/2020, Dự thảo Nghị định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ đã được công bố để lấy ý kiến rộng rãi mọi cá nhân, tổ chứcĐiểm neo[1] (Dự thảo Nghị định). Trong phạm vi bài viết này,...

gày 21/9/2020, Dự thảo Nghị định về bảo đảm thực...

Tổng hợp 20 bản án lao động có yêu cầu phản tố

Tổng hợp 20 bản án lao động có yêu cầu phản tố

Tổng hợp 20 bản án lao động có yêu cầu phản tố

Tài liệu chuyên đề

Tài liệu chuyên đề "Một số nhận diện...

Ngày đăng: 01/01/1970

Tài liệu chuyên đề "Một số nhận diện về đại diện, bồi thường thiệt hại trong Hợp đồng"

Tài liệu chuyên đề "Một số nhận diện về đại diện,...

Tổng hợp 11 bài báo pháp lý về quản lý thuế thương mại điện tử

Tổng hợp 11 bài báo pháp lý về quản lý...

Ngày đăng: 01/01/1970

Tổng hợp 11 bài báo pháp lý về quản lý thuế thương mại điện tử

Tổng hợp 11 bài báo pháp lý về quản lý thuế thương...

Tổng hợp 06 bài báo pháp lý về chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

Tổng hợp 06 bài báo pháp lý về chuyển quyền...

Ngày đăng: 01/01/1970

Tổng hợp 06 bài báo pháp lý về chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

Tổng hợp 06 bài báo pháp lý về chuyển quyền sử dụng...

Tổng hợp 20 bản án về tội cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh

Tổng hợp 20 bản án về tội cố ý gây thương tích trong trạng...

Tổng hợp 20 bản án về tội cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh

Tổng hợp 10 bài báo pháp lý so sánh giải quyết tranh chấp bằng tòa án và trọng tài

Tổng hợp 10 bài báo pháp lý so sánh giải...

Ngày đăng: 01/01/1970

Tổng hợp 10 bài báo pháp lý so sánh giải quyết tranh chấp bằng tòa án và trọng tài

Tổng hợp 10 bài báo pháp lý so sánh giải quyết tranh...

Tổng hợp 11 bài báo pháp lý về phán quyết của Trọng tài nước ngoài

Tổng hợp 11 bài báo pháp lý về phán quyết...

Ngày đăng: 01/01/1970

Tổng hợp 11 bài báo pháp lý về phán quyết của Trọng tài nước ngoài

Tổng hợp 11 bài báo pháp lý về phán quyết của Trọng...

Tổng hợp 10 bái báo pháp lý về huỷ phán quyết trọng tài

Tổng hợp 10 bái báo pháp lý về huỷ phán...

Ngày đăng: 01/01/1970

Tổng hợp 10 bái báo pháp lý về huỷ phán quyết trọng tài

Tổng hợp 10 bái báo pháp lý về huỷ phán quyết trọng...

Sửa mức phí thẩm định điều kiện hành nghề Thừa phát lại

Sửa mức phí thẩm định điều kiện hành nghề Thừa phát l...

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 05/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 223/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề Thừa phát lại; phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động Văn phòng Thừa phát lại.

THỪA PHÁT LẠI – THÔNG TIN PHÁP LÝ ĐẢM BẢO

THỪA PHÁT LẠI – THÔNG TIN PHÁP LÝ ĐẢM...

Ngày đăng: 01/01/1970

Thời gian qua, trong thi hành án dân sự, đã có những việc không xác định được hoặc còn hiểu không thống nhất về sự kiện, thời điểm người có nghĩa vụ thi hành nhận hay chưa nhận được bản án,...

Thời gian qua, trong thi hành án dân sự, đã có những việc...

BỘ QUY TẮC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP THỪA PHÁT LẠI CỦA CỘNG HÒA PHÁ

BỘ QUY TẮC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP THỪA...

Ngày đăng: 01/01/1970

Với tư cách là công lại và căn cứ vào những lời tuyên thệ của mình, trong mọi trường hợp, Thừa phát lại phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc độc lập đối với các bên và bên thứ ba, nhằm đảm...

Với tư cách là công lại và căn cứ vào những lời tuyên...

Rà soát các lĩnh vực được lập vi bằng

Rà soát các lĩnh vực được lập vi bằn...

Ngày đăng: 01/01/1970

Kinhtedothi - Việc lập vi bằng trong thời gian qua gặp phải vướng mắc chủ yếu do người dân chưa nhận thức đúng về giá trị pháp lý của vi bằng. Lãnh đạo Bộ Tư pháp cho biết, thời gian tới, sẽ rà...

Kinhtedothi - Việc lập vi bằng trong thời gian qua gặp phải...

Phí đấu giá thấp, tiềm ẩn nhiều rủi ro

Phí đấu giá thấp, tiềm ẩn nhiều rủi ro

(BĐT) - Để tổ chức thành công 1 phiên đấu giá tài sản (ĐGTS) thông thường tổ chức ĐGTS sẽ phải trả rất nhiều các khoản chi phí. Tuy nhiên, thời gian qua, một số tổ chức ĐGTS đang chào mức phí thù lao rất thấp, không tương xứng với các chi phí đã bỏ ra. Điều này đặt ra nhiều nghi ngại về tính minh bạch của hoạt động...

Sửa đổi bất hợp lý về khung thù lao đấu giá

Sửa đổi bất hợp lý về khung thù lao đấu...

Ngày đăng: 01/01/1970

(BĐT) - Khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản là một trong những vấn đề bất cập trong thời gian qua. Bộ Tài chính vừa xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số...

(BĐT) - Khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản là một...

Luận án Tiến sĩ: Thủ tục tố tụng với người dưới 18 tuổi phạm tội ở Việt Nam

Luận án Tiến sĩ: Thủ tục tố tụng với người dưới 18 tuổi...

Luận án Tiến sĩ: Thủ tục tố tụng với người dưới 18 tuổi phạm tội ở Việt Nam

LUẬN VĂN THẠC SĨ: TỘI THAM Ô TÀI SẢN TỪ THỰC TIỄN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

LUẬN VĂN THẠC SĨ: TỘI THAM Ô TÀI SẢN TỪ...

Ngày đăng: 01/01/1970

LUẬN VĂN THẠC SĨ: TỘI THAM Ô TÀI SẢN TỪ THỰC TIỄN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

LUẬN VĂN THẠC SĨ: TỘI THAM Ô TÀI SẢN TỪ THỰC TIỄN...

LUẬN VĂN THẠC SĨ: THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ TRONG GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA CÁC VỤ ÁN CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH TỪ THỰC TIỄN TỈNH TUYÊN QUANG

LUẬN VĂN THẠC SĨ: THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG...

Ngày đăng: 01/01/1970

LUẬN VĂN THẠC SĨ: THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ TRONG GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA CÁC VỤ ÁN CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH TỪ THỰC TIỄN TỈNH TUYÊN QUANG

LUẬN VĂN THẠC SĨ: THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ TRONG GIAI...

LUẬN VĂN THẠC SĨ: KIỂM SÁT VIỆC TẠM ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

LUẬN VĂN THẠC SĨ: KIỂM SÁT VIỆC TẠM ĐÌNH...

Ngày đăng: 01/01/1970

LUẬN VĂN THẠC SĨ: KIỂM SÁT VIỆC TẠM ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

LUẬN VĂN THẠC SĨ: KIỂM SÁT VIỆC TẠM ĐÌNH CHỈ ĐIỀU...

Quy chế quản tài viên trong so sánh với Luật Phá sản của Trung quốc và Singapore

Quy chế quản tài viên trong so sánh với Luật Phá sản của Trung...

Quản tài viên là một chế định mới trong Luật Phá sản Việt Nam năm 2014. Vì vậy, việc nghiên cứu so sánh quy định về quản tài viên của Việt Nam, Trung Quốc và Singapore nhằm tìm kiếm những sáng kiến lập pháp tốt để tiếp thu có chọn lọc vào Việt Nam, đồng thời tăng cường sự hiểu biết trong tiến trình hài hòa hóa pháp...

Hoàn thiện chế định quản tài viên trong Luật Phá sản

Hoàn thiện chế định quản tài viên trong...

Ngày đăng: 01/01/1970

Một trong những điểm mới quan trọng của Luật Phá sản năm 2014 là quy định về chế định quản tài viên. Để quản tài viên hoạt động có hiệu quả, cần thiết phải làm rõ bản chất pháp lý của...

Một trong những điểm mới quan trọng của Luật Phá sản...

Hoàn thiện pháp luật về giải quyết phá sản ngân hàng thương mại và công ty chứng khoán

Hoàn thiện pháp luật về giải quyết phá...

Ngày đăng: 01/01/1970

Trong bối cảnh tự do hóa thương mại hiện nay, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, điển hình là các ngân hàng thương mại (NHTM), công ty chứng khoán (CTCK) đóng vai trò không nhỏ...

Trong bối cảnh tự do hóa thương mại hiện nay, các doanh...

Định tội danh: Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội lừa dối khách hàng

Định tội danh: Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội...

Định tội danh: Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội lừa dối khách hàng

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VỀ TỘI LẠM DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VỀ TỘI LẠM DỤNG CHỨC...

Ngày đăng: 01/01/1970

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VỀ TỘI LẠM DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VỀ TỘI LẠM DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN...

LUẬN ÁN TIẾN SĨ: ÁP DỤNG ÁN LỆ ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP TRONG KINH DOANH, THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM

LUẬN ÁN TIẾN SĨ: ÁP DỤNG ÁN LỆ ĐỂ GIẢI...

Ngày đăng: 01/01/1970

LUẬN ÁN TIẾN SĨ: ÁP DỤNG ÁN LỆ ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP TRONG KINH DOANH, THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM

LUẬN ÁN TIẾN SĨ: ÁP DỤNG ÁN LỆ ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC...

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN LIÊN QUAN ĐẾN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN LIÊN QUAN ĐẾN TRANH CHẤP...

Ngày đăng: 01/01/1970

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN LIÊN QUAN ĐẾN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN LIÊN QUAN ĐẾN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG...

Tổng hợp 12 bài báo pháp lý về hợp đồng xây dựng

Tổng hợp 12 bài báo pháp lý về hợp đồng xây dựng

Tổng hợp 12 bài báo pháp lý về hợp đồng xây dựng

Định tội danh: Tội lây truyền HIV cho người khác và tội cố ý lây truyền HIV cho người khác

Định tội danh: Tội lây truyền HIV cho người...

Ngày đăng: 01/01/1970

Định tội danh: Tội lây truyền HIV cho người khác và tội cố ý lây truyền HIV cho người khác

Định tội danh: Tội lây truyền HIV cho người khác và...

Luận án tiến sĩ Luật học: Sự tham gia của người dân vào quy trình ngân sách nhà nước

Luận án tiến sĩ Luật học: Sự tham gia của...

Ngày đăng: 01/01/1970

Luận án tiến sĩ Luật học: Sự tham gia của người dân vào quy trình ngân sách nhà nước

Luận án tiến sĩ Luật học: Sự tham gia của người dân...

Tổng hợp quy định của một số quốc gia trên thế giới về quyền sở hữu trí tuệ - Collect reguletions of some countries in the world intellectual property rights

Tổng hợp quy định của một số quốc gia...

Ngày đăng: 01/01/1970

Tổng hợp quy định của một số quốc gia trên thế giới về quyền sở hữu trí tuệ - Collect reguletions of some countries in the world intellectual property rights

Tổng hợp quy định của một số quốc gia trên thế giới...

TỔNG HỢP HỒ SƠ, TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN TỬ TÙ HỒ DUY HẢI, CẬP NHẬT QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM

TỔNG HỢP HỒ SƠ, TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN TỬ TÙ HỒ DUY HẢI,...

TỔNG HỢP HỒ SƠ, TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN TỬ TÙ HỒ DUY HẢI, CẬP NHẬT QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM

SỔ TAY HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP TRONG LĨNH VỰC DÂN SỰ TẠI VIỆT NAM

SỔ TAY HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TƯƠNG TRỢ...

Ngày đăng: 01/01/1970

SỔ TAY HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP TRONG LĨNH VỰC DÂN SỰ TẠI VIỆT NAM

SỔ TAY HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP TRONG...

TỔNG HỢP 28 GIẢI ĐÁP CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI (TỪ NĂM 1999 ĐẾN THÁNG 11 NĂM 2021)

TỔNG HỢP 28 GIẢI ĐÁP CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN...

Ngày đăng: 01/01/1970

TỔNG HỢP 28 GIẢI ĐÁP CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI (TỪ NĂM 1999 ĐẾN THÁNG 11 NĂM 2021)

TỔNG HỢP 28 GIẢI ĐÁP CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO LIÊN...

Trách nhiệm pháp lý tiền hợp đồng ở một số nước trên thế giới

Trách nhiệm pháp lý tiền hợp đồng ở một...

Ngày đăng: 01/01/1970

Việc ký kết và thực hiện hợp đồng thành công hay thất bại phụ thuộc rất lớn vào kết quả quá trình đàm phán, thương lượng ban đầu giữa các bên. Tuy nhiên, các vấn đề pháp lý chi tiết liên quan...

Việc ký kết và thực hiện hợp đồng thành công hay...

Tổng hợp 30 quy tắc trọng tài của các trung tâm trọng tài nổi tiếng trên thế giới - Collection of 30 arbitration rules from famous arbitration centers in the world

Tổng hợp 30 quy tắc trọng tài của các trung tâm trọng tài nổi...

Tổng hợp 30 quy tắc trọng tài của các trung tâm trọng tài nổi tiếng trên thế giới - Collection of 30 arbitration rules from famous arbitration centers in the world

Tổng hợp 10 phán quyết trọng tài về tranh chấp hợp đồng liên quan đến bất động sản

Tổng hợp 10 phán quyết trọng tài về tranh...

Ngày đăng: 01/01/1970

Tổng hợp 10 phán quyết trọng tài về tranh chấp hợp đồng liên quan đến bất động sản

Tổng hợp 10 phán quyết trọng tài về tranh chấp hợp...

TỔNG HỢP 21 BỘ LUẬT DÂN SỰ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI - 21 CIVIL CODES OF SEVERAL COUNTRIES IN THE WORLD

TỔNG HỢP 21 BỘ LUẬT DÂN SỰ CỦA MỘT SỐ...

Ngày đăng: 01/01/1970

TỔNG HỢP 21 BỘ LUẬT DÂN SỰ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI - 21 CIVIL CODES OF SEVERAL COUNTRIES IN THE WORLD

TỔNG HỢP 21 BỘ LUẬT DÂN SỰ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA...

TỔNG HỢP 52 ÁN LỆ VIỆT NAM SONG NGỮ VIỆT - ANH

TỔNG HỢP 52 ÁN LỆ VIỆT NAM SONG NGỮ VIỆT...

Ngày đăng: 01/01/1970

TỔNG HỢP 52 ÁN LỆ VIỆT NAM SONG NGỮ VIỆT - ANH

TỔNG HỢP 52 ÁN LỆ VIỆT NAM SONG NGỮ VIỆT - ANH

Tổng hợp 20 bản án về tội cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh

Tổng hợp 20 bản án về tội cố ý gây thương tích trong trạng...

Tổng hợp 20 bản án về tội cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh

Tổng hợp 06 bản án về trường hợp tính lại thời hiệu khởi kiện

Tổng hợp 06 bản án về trường hợp tính...

Ngày đăng: 01/01/1970

Tổng hợp 06 bản án về trường hợp tính lại thời hiệu khởi kiện

Tổng hợp 06 bản án về trường hợp tính lại thời...

Tổng hợp 20 bản án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

Tổng hợp 20 bản án về tội tiêu thụ tài...

Ngày đăng: 01/01/1970

Tổng hợp 20 bản án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

Tổng hợp 20 bản án về tội tiêu thụ tài sản do người...

Tổng hợp 16 bản án tranh chấp hợp đồng tặng cho đất, tài sản trên đất

Tổng hợp 16 bản án tranh chấp hợp đồng...

Ngày đăng: 01/01/1970

Tổng hợp 16 bản án tranh chấp hợp đồng tặng cho đất, tài sản trên đất

Tổng hợp 16 bản án tranh chấp hợp đồng tặng cho đất,...

Sách Công ty Vốn, Quản lý và Tranh chấp (tác giả: Nguyễn Ngọc Bích & Nguyễn Đình Cung)

Sách Công ty Vốn, Quản lý và Tranh chấp (tác giả: Nguyễn Ngọc...

Sách Công ty Vốn, Quản lý và Tranh chấp (tác giả: Nguyễn Ngọc Bích & Nguyễn Đình Cung)

Luận án Tiến sĩ: Bảo đảm quyền của nữ lao động di trú từ nông thôn đến thành thị ở Việt Nam hiện nay

Luận án Tiến sĩ: Bảo đảm quyền của nữ...

Ngày đăng: 01/01/1970

Luận án Tiến sĩ: Bảo đảm quyền của nữ lao động di trú từ nông thôn đến thành thị ở Việt Nam hiện nay

Luận án Tiến sĩ: Bảo đảm quyền của nữ lao động...

Sách Câu Hỏi Cốt Tử - Tạo Ra Lợi Nhuận Cao Và Tăng Trưởng Mạnh Mẽ (Tác giả: Fred Reichheld)

Sách Câu Hỏi Cốt Tử - Tạo Ra Lợi Nhuận...

Ngày đăng: 01/01/1970

SÁCH CÂU HỎI CỐT TỬ - TẠO RA LỢI NHUẬN CAO VÀ TĂNG TRƯỞNG MẠNH MẼ (TÁC GIẢ: FRED REICHHELD)

SÁCH CÂU HỎI CỐT TỬ - TẠO RA LỢI NHUẬN CAO VÀ TĂNG...

Sách Sổ tay tiếng Anh trong công việc hành chính

Sách Sổ tay tiếng Anh trong công việc hành...

Ngày đăng: 01/01/1970

SÁCH SỔ TAY TIẾNG ANH TRONG CÔNG VIỆC HÀNH CHÍNH

SÁCH SỔ TAY TIẾNG ANH TRONG CÔNG VIỆC HÀNH CHÍNH

Giới thiệu

Giới thiệu GIỚI THIỆU DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT Kính thưa các Thành viên! Diễn đàn chia sẻ, trao đổi của những người hành nghề luật và những ai yêu nghề luật, yêu lẽ phải, yêu công lý và có khát vọng...Xem thêm
Nhân sự

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT

Fanpage
TỦ SÁCH NGHỀ LUẬT
Video
HỌC TIẾNG ANH PHÁP LÝ QUA ÁN LỆ SỐ 03/2016/ AL VỀ VỤ ÁN LY HÔN - LEGAL ENGLISH THROUGH CASE LAWS

HỌC TIẾNG ANH PHÁP LÝ QUA ÁN LỆ SỐ 03/2016/ AL VỀ VỤ ÁN LY HÔN - LEGAL ENGLISH THROUGH CASE LAWS

ENGLISH VOCABULARY ON THE TOPIC OF BASIC LEGAL ENGLISH VOCABULARY

ENGLISH VOCABULARY ON THE TOPIC OF BASIC LEGAL ENGLISH VOCABULARY

QUY ĐỊNH VỀ GIÁM ĐỐC THẨM ĐỐI VỚI QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM

QUY ĐỊNH VỀ GIÁM ĐỐC THẨM ĐỐI VỚI QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM

ENGLISH VOCABULARY ON THE TOPIC OF BASIC LEGAL ENGLISH VOCABULARY

ENGLISH VOCABULARY ON THE TOPIC OF BASIC LEGAL ENGLISH VOCABULARY

CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC, CƠ CẤU LẠI DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC, CƠ CẤU LẠI DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ ĐƯỢC ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG?

NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ ĐƯỢC ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG?

CÓ THỂ THAY ĐỔI NỘI DUNG THỎA THUẬN KHI THUẬN TÌNH LY HÔN?

CÓ THỂ THAY ĐỔI NỘI DUNG THỎA THUẬN KHI THUẬN TÌNH LY HÔN?

ĐỒNG HÀNH CÙNG DIỄN ĐÀN
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
Hotline tư vấn:
Zalo