DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT

SÁCH NGHỆ THUẬT CHỌN LỰA (TÁC GIẢ: SHEENA IYENGAR)

SÁCH NGHỆ THUẬT CHỌN LỰA (TÁC GIẢ: SHEENA IYENGAR)

SÁCH NGHỆ THUẬT CHỌN LỰA (TÁC GIẢ: SHEENA IYENGAR)

SÁCH MỘT TƯ DUY HOÀN TOÀN MỚI (TÁC GIẢ: DANIEL H. PINK)

SÁCH MỘT TƯ DUY HOÀN TOÀN MỚI (TÁC GIẢ: DANIEL H. PINK)

SÁCH MỘT TƯ DUY HOÀN TOÀN MỚI (TÁC GIẢ: DANIEL H. PINK)

SÁCH MỞ KHÓA SÁNG TẠO

SÁCH MỞ KHÓA SÁNG TẠO

SÁCH MỞ KHÓA SÁNG TẠO

VỀ DIỄN ĐÀN

Hình ảnh
TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ LY HÔN KHI VỢ/CHỒNG MẤT TÍCH

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ LY HÔN KHI VỢ/CHỒNG...

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ LY HÔN KHI VỢ/CHỒNG MẤT TÍCH

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM VỀ TỘI TRỐN THUẾ

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM...

Ngày đăng: 01/01/1970

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM VỀ TỘI TRỐN THUẾ

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM...

TỔNG HỢP 24 BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI

TỔNG HỢP 24 BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH LIÊN QUAN...

Ngày đăng: 01/01/1970

TỔNG HỢP 24 BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI

TỔNG HỢP 24 BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN PHÁN...

TỔNG HỢP 52 ÁN LỆ VIỆT NAM SONG NGỮ VIỆT - ANH

TỔNG HỢP 52 ÁN LỆ VIỆT NAM SONG NGỮ VIỆT...

Ngày đăng: 01/01/1970

TỔNG HỢP 52 ÁN LỆ VIỆT NAM SONG NGỮ VIỆT - ANH

TỔNG HỢP 52 ÁN LỆ VIỆT NAM SONG NGỮ VIỆT - ANH

TỔNG HỢP 24 BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI

TỔNG HỢP 24 BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN PHÁN QUYẾT TRỌNG...

TỔNG HỢP 24 BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI

TỔNG HỢP 52 ÁN LỆ VIỆT NAM SONG NGỮ VIỆT - ANH

TỔNG HỢP 52 ÁN LỆ VIỆT NAM SONG NGỮ VIỆT...

Ngày đăng: 01/01/1970

TỔNG HỢP 52 ÁN LỆ VIỆT NAM SONG NGỮ VIỆT - ANH

TỔNG HỢP 52 ÁN LỆ VIỆT NAM SONG NGỮ VIỆT - ANH

FDVN THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

FDVN THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Ngày đăng: 01/01/1970

FDVN THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

FDVN THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

VẤN ĐỀ CÁ NHÂN là bên nhận thế chấp nhà đất

VẤN ĐỀ CÁ NHÂN là bên nhận thế chấp...

Ngày đăng: 01/01/1970

LS. LÊ CAO Quy định về chủ thể nhận thế chấp nhà ở, quyền sử dụng đất là “cá nhân” tại Việt Nam thực ra không mới, tuy nhiên quy định đó chưa được sử dụng đồng bộ và phổ biến, thậm...

LS. LÊ CAO Quy định về chủ thể nhận thế chấp nhà...

KINH NGHIỆM XÉT XỬ: QUYẾT ĐỊNH GĐT HỦY BẢN ÁN PHÚC THẨM, VỤ ÁN HÌNH SỰ PHẠM TỘI CƯỚP TÀI SẢN

KINH NGHIỆM XÉT XỬ: QUYẾT ĐỊNH GĐT HỦY BẢN ÁN PHÚC THẨM,...

KINH NGHIỆM XÉT XỬ: QUYẾT ĐỊNH GĐT HỦY BẢN ÁN PHÚC THẨM, VỤ ÁN HÌNH SỰ PHẠM TỘI CƯỚP TÀI SẢN

GIẢI ĐÁP, HƯỚNG DẪN VỀ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH CỦA VIỆN KIỂM SÁT TỐI CAO

GIẢI ĐÁP, HƯỚNG DẪN VỀ KHÓ KHĂN, VƯỚNG...

Ngày đăng: 01/01/1970

GIẢI ĐÁP, HƯỚNG DẪN VỀ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH CỦA VIỆN KIỂM SÁT TỐI CAO

GIẢI ĐÁP, HƯỚNG DẪN VỀ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG...

GIẢI ĐÁP KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC QUA TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2021 CỦA VIỆN KIỂM SÁT TỐI CAO

GIẢI ĐÁP KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC QUA TỔNG...

Ngày đăng: 01/01/1970

GIẢI ĐÁP KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC QUA TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2021 CỦA VIỆN KIỂM SÁT TỐI CAO

GIẢI ĐÁP KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC QUA TỔNG KẾT CÔNG TÁC...

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM TRONG NGHÀNH KIỂM SÁT THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA, XÁC MINH CỦA CƠ QUAN ĐIỀU TRA VKSND TỐI CAO

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM TRONG NGHÀNH KIỂM...

Ngày đăng: 01/01/1970

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM TRONG NGHÀNH KIỂM SÁT THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA, XÁC MINH CỦA CƠ QUAN ĐIỀU TRA VKSND TỐI CAO

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM TRONG NGHÀNH KIỂM SÁT THÔNG QUA...

Hoàn thiện Dự thảo Nghị định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

Hoàn thiện Dự thảo Nghị định về bảo đảm thực hiện nghĩa...

gày 21/9/2020, Dự thảo Nghị định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ đã được công bố để lấy ý kiến rộng rãi mọi cá nhân, tổ chứcĐiểm neo[1] (Dự thảo Nghị định). Trong phạm vi bài viết này, các tác giả phân tích, đánh giá tổng quan về kết cấu, nội dung của Dự thảo Nghị định trong việc đáp ứng các chính sách lớn...

VĂN BẢN CÔNG CHỨNG Ở CỘNG HÒA PHÁP

VĂN BẢN CÔNG CHỨNG Ở CỘNG HÒA PHÁP

Ngày đăng: 01/01/1970

Văn bản công chứng là một công cụ đảm bảo an toàn pháp lý cho hợp đồng, nói rộng hơn là một công cụ góp phần phục vụ Nhà nước pháp quyền hiện đại. Để định nghĩa văn bản công chứng,...

Văn bản công chứng là một công cụ đảm bảo an toàn...

32 TRƯỜNG HỢP PHẢI ỦY QUYỀN BẰNG VĂN BẢN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM

32 TRƯỜNG HỢP PHẢI ỦY QUYỀN BẰNG VĂN...

Ngày đăng: 01/01/1970

32 TRƯỜNG HỢP PHẢI ỦY QUYỀN BẰNG VĂN BẢN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM

32 TRƯỜNG HỢP PHẢI ỦY QUYỀN BẰNG VĂN BẢN THEO QUY...

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN TOÀ ÁN NHẬN ĐỊNH BỊ CÁO PHẠM TỘI CHƯA ĐẠT

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN TOÀ ÁN NHẬN ĐỊNH BỊ...

Ngày đăng: 01/01/1970

PHẠM TỘI CHƯA ĐẠT

PHẠM TỘI CHƯA ĐẠT

TỔNG HỢP 78 VĂN BẢN PHÁP LUẬT DÀNH CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC (CẬP NHẬT ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2021)

TỔNG HỢP 78 VĂN BẢN PHÁP LUẬT DÀNH CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN...

TỔNG HỢP 78 VĂN BẢN PHÁP LUẬT DÀNH CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC (CẬP NHẬT ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2021)

CHUYÊN ĐỀ VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP (PGS. TS. NGUYỄN MẠNH QUÂN)

CHUYÊN ĐỀ VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP (PGS. TS. NGUYỄN...

Ngày đăng: 01/01/1970

CHUYÊN ĐỀ VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP (PGS. TS. NGUYỄN MẠNH QUÂN)

CHUYÊN ĐỀ VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP (PGS. TS. NGUYỄN MẠNH ...

SỔ TAY LUẬT SƯ - TẬP 3

SỔ TAY LUẬT SƯ - TẬP 3

Ngày đăng: 01/01/1970

SỔ TAY LUẬT SƯ - TẬP 3

SỔ TAY LUẬT SƯ - TẬP 3

TỔNG HỢP 10 BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH VỀ TRANH CHẤP KINH DOANH THƯƠNG MẠI GIỮA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VÀ DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI

TỔNG HỢP 10 BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH VỀ TRANH...

Ngày đăng: 01/01/1970

TỔNG HỢP 10 BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH VỀ TRANH CHẤP KINH DOANH THƯƠNG MẠI GIỮA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VÀ DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI

TỔNG HỢP 10 BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH VỀ TRANH CHẤP KINH...

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ LY HÔN KHI VỢ/CHỒNG MẤT TÍCH

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ LY HÔN KHI VỢ/CHỒNG...

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ LY HÔN KHI VỢ/CHỒNG MẤT TÍCH

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM VỀ TỘI TRỐN THUẾ

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM...

Ngày đăng: 01/01/1970

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM VỀ TỘI TRỐN THUẾ

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM...

TỔNG HỢP 10 BẢN ÁN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG HỨA MUA HỨA BÁN

TỔNG HỢP 10 BẢN ÁN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG...

Ngày đăng: 01/01/1970

TỔNG HỢP 10 BẢN ÁN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG HỨA MUA HỨA BÁN

TỔNG HỢP 10 BẢN ÁN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG HỨA MUA HỨA...

TỔNG HỢP 17 BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM VỀ TRANH CHẤP LAO ĐỘNG MÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

TỔNG HỢP 17 BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC...

Ngày đăng: 01/01/1970

TỔNG HỢP 17 BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM VỀ TRANH CHẤP LAO ĐỘNG MÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

TỔNG HỢP 17 BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM VỀ...

Sửa mức phí thẩm định điều kiện hành nghề Thừa phát lại

Sửa mức phí thẩm định điều kiện hành nghề Thừa phát l...

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 05/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 223/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề Thừa phát lại; phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động Văn phòng Thừa phát lại.

THỪA PHÁT LẠI – THÔNG TIN PHÁP LÝ ĐẢM BẢO

THỪA PHÁT LẠI – THÔNG TIN PHÁP LÝ ĐẢM...

Ngày đăng: 01/01/1970

Thời gian qua, trong thi hành án dân sự, đã có những việc không xác định được hoặc còn hiểu không thống nhất về sự kiện, thời điểm người có nghĩa vụ thi hành nhận hay chưa nhận được bản án,...

Thời gian qua, trong thi hành án dân sự, đã có những việc...

BỘ QUY TẮC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP THỪA PHÁT LẠI CỦA CỘNG HÒA PHÁ

BỘ QUY TẮC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP THỪA...

Ngày đăng: 01/01/1970

Với tư cách là công lại và căn cứ vào những lời tuyên thệ của mình, trong mọi trường hợp, Thừa phát lại phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc độc lập đối với các bên và bên thứ ba, nhằm đảm...

Với tư cách là công lại và căn cứ vào những lời tuyên...

Rà soát các lĩnh vực được lập vi bằng

Rà soát các lĩnh vực được lập vi bằn...

Ngày đăng: 01/01/1970

Kinhtedothi - Việc lập vi bằng trong thời gian qua gặp phải vướng mắc chủ yếu do người dân chưa nhận thức đúng về giá trị pháp lý của vi bằng. Lãnh đạo Bộ Tư pháp cho biết, thời gian tới, sẽ rà...

Kinhtedothi - Việc lập vi bằng trong thời gian qua gặp phải...

Phí đấu giá thấp, tiềm ẩn nhiều rủi ro

Phí đấu giá thấp, tiềm ẩn nhiều rủi ro

(BĐT) - Để tổ chức thành công 1 phiên đấu giá tài sản (ĐGTS) thông thường tổ chức ĐGTS sẽ phải trả rất nhiều các khoản chi phí. Tuy nhiên, thời gian qua, một số tổ chức ĐGTS đang chào mức phí thù lao rất thấp, không tương xứng với các chi phí đã bỏ ra. Điều này đặt ra nhiều nghi ngại về tính minh bạch của hoạt động...

Sửa đổi bất hợp lý về khung thù lao đấu giá

Sửa đổi bất hợp lý về khung thù lao đấu...

Ngày đăng: 01/01/1970

(BĐT) - Khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản là một trong những vấn đề bất cập trong thời gian qua. Bộ Tài chính vừa xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số...

(BĐT) - Khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản là một...

TỔNG HỢP 78 VĂN BẢN PHÁP LUẬT DÀNH CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC (CẬP NHẬT ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2021)

TỔNG HỢP 78 VĂN BẢN PHÁP LUẬT DÀNH CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN...

TỔNG HỢP 78 VĂN BẢN PHÁP LUẬT DÀNH CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC (CẬP NHẬT ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2021)

KỶ YẾU HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ “TÁC ĐỘNG CỦA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ CÁC CÔNG NGHỆ SỐ MỚI NỔI KHÁC ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LUẬT TƯ”

KỶ YẾU HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ “TÁC ĐỘNG...

Ngày đăng: 01/01/1970

KỶ YẾU HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ “TÁC ĐỘNG CỦA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ CÁC CÔNG NGHỆ SỐ MỚI NỔI KHÁC ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LUẬT TƯ”

KỶ YẾU HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ “TÁC ĐỘNG CỦA TRÍ TUỆ...

KỶ YẾU TOẠ ĐÀM: ÁN LỆ TẠI VIỆT NAM - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

KỶ YẾU TOẠ ĐÀM: ÁN LỆ TẠI VIỆT NAM -...

Ngày đăng: 01/01/1970

KỶ YẾU TOẠ ĐÀM: ÁN LỆ TẠI VIỆT NAM - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

KỶ YẾU TOẠ ĐÀM: ÁN LỆ TẠI VIỆT NAM - NHỮNG VẤN...

SÁCH HAI MƯƠI DANH TƯỚNG VÀ NHỮNG TRẬN ĐÁNH LỊCH SỬ (TÁC GIẢ: NGUYỄN HỮU ĐÔNG)

SÁCH HAI MƯƠI DANH TƯỚNG VÀ NHỮNG TRẬN ĐÁNH...

Ngày đăng: 01/01/1970

SÁCH HAI MƯƠI DANH TƯỚNG VÀ NHỮNG TRẬN ĐÁNH LỊCH SỬ (TÁC GIẢ: NGUYỄN HỮU ĐÔNG)

SÁCH HAI MƯƠI DANH TƯỚNG VÀ NHỮNG TRẬN ĐÁNH LỊCH SỬ...

Quy chế quản tài viên trong so sánh với Luật Phá sản của Trung quốc và Singapore

Quy chế quản tài viên trong so sánh với Luật Phá sản của Trung...

Quản tài viên là một chế định mới trong Luật Phá sản Việt Nam năm 2014. Vì vậy, việc nghiên cứu so sánh quy định về quản tài viên của Việt Nam, Trung Quốc và Singapore nhằm tìm kiếm những sáng kiến lập pháp tốt để tiếp thu có chọn lọc vào Việt Nam, đồng thời tăng cường sự hiểu biết trong tiến trình hài hòa hóa pháp...

Hoàn thiện chế định quản tài viên trong Luật Phá sản

Hoàn thiện chế định quản tài viên trong...

Ngày đăng: 01/01/1970

Một trong những điểm mới quan trọng của Luật Phá sản năm 2014 là quy định về chế định quản tài viên. Để quản tài viên hoạt động có hiệu quả, cần thiết phải làm rõ bản chất pháp lý của...

Một trong những điểm mới quan trọng của Luật Phá sản...

Hoàn thiện pháp luật về giải quyết phá sản ngân hàng thương mại và công ty chứng khoán

Hoàn thiện pháp luật về giải quyết phá...

Ngày đăng: 01/01/1970

Trong bối cảnh tự do hóa thương mại hiện nay, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, điển hình là các ngân hàng thương mại (NHTM), công ty chứng khoán (CTCK) đóng vai trò không nhỏ...

Trong bối cảnh tự do hóa thương mại hiện nay, các doanh...

SỔ TAY LUẬT SƯ – TẬP 2

SỔ TAY LUẬT SƯ – TẬP 2

SỔ TAY LUẬT SƯ – TẬP 2

Tranh chấp quyền sở hữu nhà ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhờ người đứng tên hộ và áp dụng Án lệ số 02/2016/AL

Tranh chấp quyền sở hữu nhà ở của người...

Ngày đăng: 01/01/1970

Trong phạm vi giới hạn của bài viết, tác giả tập trung làm rõ quy định pháp luật về quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài và thực tiễn giải quyết tranh...

Trong phạm vi giới hạn của bài viết, tác giả tập trung...

Phân biệt tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ với tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ

Phân biệt tội lợi dụng chức vụ, quyền...

Ngày đăng: 01/01/1970

Trong bài viết này, tác giả Hoàng Hải Yến và Nguyễn Quý Khuyến (Trường ĐHKS Hà Nội) phân tích những dấu hiệu pháp lý có tính chất tương đồng và khác biệt về chủ thể, khách thể, mặt khách quan,...

Trong bài viết này, tác giả Hoàng Hải Yến và Nguyễn...

SỔ TAY TRA CỨU BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

SỔ TAY TRA CỨU BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ CÁC...

Ngày đăng: 01/01/1970

SỔ TAY TRA CỨU BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

SỔ TAY TRA CỨU BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG...

TỔNG HỢP 78 VĂN BẢN PHÁP LUẬT DÀNH CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC (CẬP NHẬT ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2021)

TỔNG HỢP 78 VĂN BẢN PHÁP LUẬT DÀNH CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN...

TỔNG HỢP 78 VĂN BẢN PHÁP LUẬT DÀNH CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC (CẬP NHẬT ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2021)

TỔNG HỢP 24 BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI

TỔNG HỢP 24 BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH LIÊN QUAN...

Ngày đăng: 01/01/1970

TỔNG HỢP 24 BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI

TỔNG HỢP 24 BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN PHÁN...

TỔNG HỢP 52 ÁN LỆ VIỆT NAM SONG NGỮ VIỆT - ANH

TỔNG HỢP 52 ÁN LỆ VIỆT NAM SONG NGỮ VIỆT...

Ngày đăng: 01/01/1970

TỔNG HỢP 52 ÁN LỆ VIỆT NAM SONG NGỮ VIỆT - ANH

TỔNG HỢP 52 ÁN LỆ VIỆT NAM SONG NGỮ VIỆT - ANH

TỔNG HỢP 31 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TRONG LĨNH VỰC HÌNH SỰ, TỐ TỤNG HÌNH SỰ (TỪ NĂM 1986 ĐẾN THÁNG 11 NĂM 2021)

TỔNG HỢP 31 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG...

Ngày đăng: 01/01/1970

TỔNG HỢP 31 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TRONG LĨNH VỰC HÌNH SỰ, TỐ TỤNG HÌNH SỰ (TỪ NĂM 1986 ĐẾN THÁNG 11 NĂM 2021)

TỔNG HỢP 31 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ...

TỔNG HỢP 28 GIẢI ĐÁP CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI (TỪ NĂM 1999 ĐẾN THÁNG 11 NĂM 2021)

TỔNG HỢP 28 GIẢI ĐÁP CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO LIÊN QUAN...

TỔNG HỢP 28 GIẢI ĐÁP CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI (TỪ NĂM 1999 ĐẾN THÁNG 11 NĂM 2021)

Trách nhiệm pháp lý tiền hợp đồng ở một số nước trên thế giới

Trách nhiệm pháp lý tiền hợp đồng ở một...

Ngày đăng: 01/01/1970

Việc ký kết và thực hiện hợp đồng thành công hay thất bại phụ thuộc rất lớn vào kết quả quá trình đàm phán, thương lượng ban đầu giữa các bên. Tuy nhiên, các vấn đề pháp lý chi tiết liên quan...

Việc ký kết và thực hiện hợp đồng thành công hay...

Bản chất là vụ án dân sự, đan xen trong đó có yêu cầu hủy quyết định hành chính

Bản chất là vụ án dân sự, đan xen trong...

Ngày đăng: 01/01/1970

Qua nghiên cứu bài viết “Xác định người đại diện theo ủy quyền trong vụ án dân sự có xem xét việc hủy quyết định cá biệt” của tác giả Nguyễn Văn Chất – Nguyễn Thị Thùy Linh, đăng ngày 21/9/2021,...

Qua nghiên cứu bài viết “Xác định người đại diện...

Định mức việc thi hành án dân sự đối với chấp hành viên

Định mức việc thi hành án dân sự đối...

Ngày đăng: 01/01/1970

Trong hoạt động thi hành án dân sự, chấp hành viên có vai trò đặc biệt quan trọng, mang tính quyết định đến hiệu quả của công tác thi hành án. Việc hoàn thiện định mức việc thi hành án dân...

Trong hoạt động thi hành án dân sự, chấp hành viên có...

TỔNG HỢP 52 ÁN LỆ VIỆT NAM SONG NGỮ VIỆT - ANH

TỔNG HỢP 52 ÁN LỆ VIỆT NAM SONG NGỮ VIỆT - ANH

TỔNG HỢP 52 ÁN LỆ VIỆT NAM SONG NGỮ VIỆT - ANH

SỔ TAY TRA CỨU BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

SỔ TAY TRA CỨU BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ CÁC...

Ngày đăng: 01/01/1970

SỔ TAY TRA CỨU BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

SỔ TAY TRA CỨU BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG...

Hợp đồng được xác lập thông qua đại diện theo pháp luật

Hợp đồng được xác lập thông qua đại...

Ngày đăng: 01/01/1970

Tồn tại một hợp đồng mua bán được xác lập năm 2009 giữa Công ty Đài Loan, Trung Quốc (Nguyên đơn - Bên bán) và Công ty Việt Nam (Bị đơn - Bên mua). Về phía Bị đơn, hợp đồng có nêu người đại...

Tồn tại một hợp đồng mua bán được xác lập năm...

Điều chỉnh lại hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi

Điều chỉnh lại hợp đồng khi hoàn cảnh...

Ngày đăng: 01/01/1970

ông ty Slovenia (Nguyên đơn - Bên bán) và Công ty Việt Nam (Bị đơn - Bên mua) ký hợp đồng 05 năm, mỗi năm với số lượng hàng cụ thể, giá cụ thể. Đến vụ mùa thứ ba, Bên mua đề nghị điều chỉnh...

ông ty Slovenia (Nguyên đơn - Bên bán) và Công ty Việt Nam...

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ LY HÔN KHI VỢ/CHỒNG MẤT TÍCH

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ LY HÔN KHI VỢ/CHỒNG...

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ LY HÔN KHI VỢ/CHỒNG MẤT TÍCH

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM VỀ TỘI TRỐN THUẾ

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM...

Ngày đăng: 01/01/1970

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM VỀ TỘI TRỐN THUẾ

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM...

TỔNG HỢP 78 VĂN BẢN PHÁP LUẬT DÀNH CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC (CẬP NHẬT ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2021)

TỔNG HỢP 78 VĂN BẢN PHÁP LUẬT DÀNH CHO CÁN...

Ngày đăng: 01/01/1970

TỔNG HỢP 78 VĂN BẢN PHÁP LUẬT DÀNH CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC (CẬP NHẬT ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2021)

TỔNG HỢP 78 VĂN BẢN PHÁP LUẬT DÀNH CHO CÁN BỘ, CÔNG...

TỔNG HỢP 24 BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI

TỔNG HỢP 24 BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH LIÊN QUAN...

Ngày đăng: 01/01/1970

TỔNG HỢP 24 BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI

TỔNG HỢP 24 BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN PHÁN...

SÁCH NGHỆ THUẬT CHỌN LỰA (TÁC GIẢ: SHEENA IYENGAR)

SÁCH NGHỆ THUẬT CHỌN LỰA (TÁC GIẢ: SHEENA IYENGAR)

SÁCH NGHỆ THUẬT CHỌN LỰA (TÁC GIẢ: SHEENA IYENGAR)

SÁCH MỘT TƯ DUY HOÀN TOÀN MỚI (TÁC GIẢ: DANIEL H. PINK)

SÁCH MỘT TƯ DUY HOÀN TOÀN MỚI (TÁC GIẢ:...

Ngày đăng: 01/01/1970

SÁCH MỘT TƯ DUY HOÀN TOÀN MỚI (TÁC GIẢ: DANIEL H. PINK)

SÁCH MỘT TƯ DUY HOÀN TOÀN MỚI (TÁC GIẢ: DANIEL H. PINK...

SÁCH MỞ KHÓA SÁNG TẠO

SÁCH MỞ KHÓA SÁNG TẠO

Ngày đăng: 01/01/1970

SÁCH MỞ KHÓA SÁNG TẠO

SÁCH MỞ KHÓA SÁNG TẠO

SÁCH MẶT PHẢI (ĐI TÌM NHỮNG CƠ HỘI TIỀM ẨN TRONG CUỘC SỐNG) (TÁC GIẢ: ADAM J JACKSON)

SÁCH MẶT PHẢI (ĐI TÌM NHỮNG CƠ HỘI TIỀM...

Ngày đăng: 01/01/1970

SÁCH MẶT PHẢI (ĐI TÌM NHỮNG CƠ HỘI TIỀM ẨN TRONG CUỘC SỐNG) (TÁC GIẢ: ADAM J JACKSON)

SÁCH MẶT PHẢI (ĐI TÌM NHỮNG CƠ HỘI TIỀM ẨN TRONG CUỘC...

Giới thiệu

Giới thiệu GIỚI THIỆU DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT Kính thưa các Thành viên! Diễn đàn chia sẻ, trao đổi của những người hành nghề luật và những ai yêu nghề luật, yêu lẽ phải, yêu công lý và có khát vọng...Xem thêm
Nhân sự

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT

Fanpage
TỦ SÁCH NGHỀ LUẬT
Video
GẶP TAI NẠN KHI ĐI LÀM CÓ PHẢI LÀ TAI NẠN LAO ĐỘNG?

GẶP TAI NẠN KHI ĐI LÀM CÓ PHẢI LÀ TAI NẠN LAO ĐỘNG?

24 LOẠI GIẤY TỜ LÀM CĂN CỨ CẤP SỔ ĐỎ

24 LOẠI GIẤY TỜ LÀM CĂN CỨ CẤP SỔ ĐỎ

LUẬT SƯ LÊ CAO: KỲ ÁN XỬ 11 NĂM CHƯA XONG

LUẬT SƯ LÊ CAO: KỲ ÁN XỬ 11 NĂM CHƯA XONG

DỊCH COVID: NGÂN HÀNG CÓ BUỘC PHẢI GIẢM LÃI KHÔNG?

DỊCH COVID: NGÂN HÀNG CÓ BUỘC PHẢI GIẢM LÃI KHÔNG?

ĐANG HƯỞNG LƯƠNG HƯU MÀ CHẤP NHẬN HÌNH PHẠT TÙ THÌ CÓ ĐƯỢC NHẬN LƯƠNG HƯU HAY KHÔNG?

ĐANG HƯỞNG LƯƠNG HƯU MÀ CHẤP NHẬN HÌNH PHẠT TÙ THÌ CÓ ĐƯỢC NHẬN LƯƠNG HƯU HAY KHÔNG?

BÁN BÚN BÒ, MỲ QUẢNG PHẢI NỘP NHỮNG THUẾ GÌ CHO NHÀ NƯỚC?

BÁN BÚN BÒ, MỲ QUẢNG PHẢI NỘP NHỮNG THUẾ GÌ CHO NHÀ NƯỚC?

ĐIỀU KIỆN TÁCH THỬA TẠI ĐÀ NẴNG VÀ QUẢNG NAM

ĐIỀU KIỆN TÁCH THỬA TẠI ĐÀ NẴNG VÀ QUẢNG NAM

ĐỒNG HÀNH CÙNG DIỄN ĐÀN
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
Hotline tư vấn:
Zalo